O terapeutické lince Sluchátko

Dne 15.10. 2020 byla spuštěna terapeutická linka Sluchátko.

Sluchátko navazuje na projekt Anténa, která pomáhala během karantény. Naším cílem je i v klidnějších dobách pomáhat zpřístupňovat psychoterapii široké veřejnosti.

KDO JSME A CO DĚLÁME

 • Jsme anonymní telefonní terapeutickou linkou, která nabízí podporu pro jednotlivce z řad široké veřejnosti. 
 • Zároveň pomáháme řešit tíživý nedostatek terapeutické pomoci v některých regionech, časovou a individuální nedostupnost levné terapeutické odborné pomoci.
 • Podporujeme a rozvíjíme myšlenku ve společnosti, že vyhledat terapeutickou pomoc "je v pořádku" a snažíme se šířit dobré jméno psychoterapie.

JAK LINKA FUNGUJE  

 • Rozsah služby linky je: 1-3 anonymní hodinové konzultace na lince zdarma (klient platí pouze sazbu běžného hovoru svému operátorovi) a zájemcům o terapii vyhledání vhodné následné péče (terapie skupinové, individuální, párové atd.) dle dohody již placené nebo ne.

KOMU JE LINKA URČENA  

 • Linka je určena všem lidem v tíživé životní situaci, s níž si neumí sami poradit. Většina našich klientů se přesně neorientuje v nejrůznějších nabídkách pomoci, jež jsou mu k dispozici: sociální pracovník, kouč, psycholog, psychiatr, psychoterapeut, a v tom jim můžeme pomoci se zorientovat.
 • Specificky je projekt určen i těm, kdo se během úvodní konzultace rozhodnou využít nabídky některé formy kontinuální psychoterapie, kterou pomůžeme vyhledat.
 • Mezi naše klienty nepočítáme jen občany, ale také instituce (např. dětské domovy či domovy pro seniory), kterým naši službu v blízké budoucností též nabídneme.
 • Užitečná tedy může být:
 • Lidem v tíživé životní situaci.
 • Komukoliv kdo pociťuje psychickou nepohodu.
 • Všem, kdo nevědí, zda je pro ně terapie vhodná nebo mají strach ze stigmatizace "chodí na terapii".
 • Jednotlivcům, kteří hledají terapii.
 • Lidem, kteří chtějí vědět, jak terapie funguje a jestli je pro ně vhodná.
 • Institucím, ve kterých je terapeutická pomoc významná, přesto nedostatečná - jedná se především o dětské domovy, domovy pro seniory, instituce náhradní rodinné péče atd..