Proč nás podpořit

Partnerský přístup

Nabízíme včasnou, citlivou a účinnou pomoc volajícím, jasné dohody a podmínky spolupráce s klienty . Umožňujeme klientovi zůstat v anonymitě.

Garance odborné úrovně

Profesionální tým psychoterapeutů s velkým množstvím kompetencí, supervizní podpora a pravidelný monitoring kvality poskytované péče 

Dostupnost

Terapeutická linka Sluchátko je určena všem, kdo se necítí dobře, neumí si s tím poradit a chtějí pomoci. Podporu formou psychoterapeutické konzultace po telefonu nabízíme zdarma všem volajícím.

Jak nás podpořit

Finančním darem

Bankovní účet u FIO banky, č.ú.: 39497595/2010. Informace o možnostech daňového zvýhodnění dárců najdete níže *

Aktivní účastí

Uvítáme zlevněné tiskové služby, poradenství v oblasti fundraisingu, občasné fotografické a grafické služby a další. Pro spolupráci s námi nás můžete kontaktovat e-mailem: psychoterapeutickalinka@gmail.com.

Nákupem u partnerů

Naše organizace dostane procenta z vašeho nákupu u partnerů givt.cz zde. A vás to nebude stát nic navíc.


Naši partneři

Nadace Krása pomoci

Nadace Krása pomoci je partnerem linky Sluchátko. S osamělými seniory pracuje každý den a vidí, jak je pro ně sociální kontakt mimořádně důležitý. Linka Sluchátko nabízí seniorům profesionální psychoterapeutickou pomoc. Věříme, že spojením zkušeností Nadace Krása pomoci a našich odborných služeb na lince můžeme přinést seniorům o trochu více radosti, podpory a méně samoty.

Nadační fond pomoci

Nadační fond pomoci je partnerem sbírky. Každý příspěvek navýší zlatým řezem, tedy krát 1,618. Provoz linky zahrnuje práci psychoterapeutů, supervizorů, technickou podporu call centra, koordinaci dobrovolníků, kteří na lince poskytují psychoterapii zdarma.

IPEX

IPEX dáva zdarma k dispozici služby virtuální ústřednu a aplikaci call centra k příjmu a obsluze hovorů. Umožňuje volání, kdy klient platí pouze cenu hovoru dle svého tarifu, zajišťuje evidenci hovorů a související technické náležitosti. Díky tomu je volání na linku velmi snadné.


Znesnáze21

Sbírka zde

Tvorba loga a marketingových materiálů, www.neologic.cz 

MONETA Money Bank, a.s.

Společnost MONETA Money Bank, a.s. nás podpořila darem na odměny našim psychoterapeutům a to ve výši 100 000,- Kč.

Magistrát Hlavního města Prahy

Magistrát Hlavního města Prahy podpořil Terapeutickou linku Sluchátko darem 200 000,- Kč.

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj podpořil Terapeutickou linku Sluchátko dotací 100 000,- Kč.

Děkujeme všem našim příznivcům a všem dobrovolníkům, bez jejichž odbornosti a nasazení by Terapeutická linka Sluchátko nemohla svým klientů pomáhat. 


*Možnosti snížení daňového základu dárců


Rozhodnete-li se podpořit naši činnost finančním darem, můžete určitou výši daru odečíst od vašeho daňového základu. Pro výpočet, o kolik se darem sníží vaše daňová povinnost, můžete využít daňového kalkulátoru, který provozuje server Neziskovky.cz.


Fyzické osoby (podle § 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů za rok převyšující částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.


Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně o jiné odečitatelné položky. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.